Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường An Phú, căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020, chi bộ trường THCS Nguyễn Khuyến đã tích cực ...